ข่าวประชาสัมพันธ์

24
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ภาควิชาจิตวิทยา ระหว่างวันที่ 27, 28 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 238 ชั้น 3 อาคาร 2 โดยมี คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
เข้าร่วมโครงการ

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website