บุคลากร

อาจารย์ ชญานุช ลักษณวิจารณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
e-mail chayanut@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16237
ประวัติ Download

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail rewadee@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16260
ประวัติ Download

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail teerachon@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16258
ประวัติ Download

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail vitanya@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16232
ประวัติ Download

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sittipongw@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16233
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ชาญ รัตนะพิสิฐ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail charn_psych@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-649-5525, 081-914-4681
ประวัติ Download

 

อาจารย์ สุพัทธ แสนแจ่มใส
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail please_sentme@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16236
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail chanya@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16235
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail pinyapan@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 026495564
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail nursery@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16233
ประวัติ Download

 

รองศาสตราจารย์ ประณต เค้าฉิม
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
e-mail pranot@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16235
ประวัติ http://hu.swu.ac.th/personal/psych/Pranot.pdf

 

อาจารย์ สมเกียรติ ทิพยทัศน์
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
e-mail somkiat@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16233
ประวัติ http://hu.swu.ac.th/personal/psych/Somkiat.pdf

 

อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
e-mail niyada@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16232
ประวัติ http://hu.swu.ac.th/personal/psych/Niyada.pdf